فهرست مطالب

فهرست بخش های مختلف کتاب را از لیست پایین انتخاب و مشاهده بفرمایید
بخش هیجدهمتکلمه و متفرقه ها
فهرست مطالب این بخش:
امام خمینی و جشنهای شاهانه _ رهبر معظم انقلاب و ترویج باستانگرائی _ دستاویزی به یک حدیث توسط باستان گرایان _ انوشید راوید و منابع تاریخی _ مرحوم پورپیرا و کینه اش به یهودیان و باستانگرایان _ پور پیرا و تخت جمشید و سایر ابنیه تاریخی _ سکه و هنر هخامنشیان _ خودشرقی‌ پنداری استفاده و سوءاستفاده از گفتمان «آریایی» در ایران (رضا ضیا ابراهیمی، یعقوب ابراهیمی) _ یهودیانی که از اسرائیل تا کانادا تحت تعقیب و آزارند _ یهودیان لو طاهور چه اعتقاداتی دارند؟ _ دعوت نه به مناظره بلکه به مباهله _ سخن آخر _ پایان کتاب.
بخش هفدهمکَـل کَـل
فهرست مطالب این بخش:
کل کل _ ظلم به زن _ اسلام را به زور به ایرانیان تحمیل کردند _ حمله اعراب _ برده داری و اسلام _ دوست مسلمانم پرسید و پاسخ _ دردِ دلِ کوروش با هواداران _ برفرض اینکه کوروش همان ذوالقرنین باشد _ ﺩﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ _ مرده پرستی!! _ نژاد پاک!! _ دین کهنه _ ماجراهای من و آقای همسایه _ اسلام خوب یا بد مال عرباست _ قهرمان ما _ تنها مرد !! _ مشخصات یک ایرانی اصیل!! _ کشورم ایران، پیامبرم کوروش!! _ فروهر چیست؟ _ نژاد برتر !!! _ چشمانت را ببند! میخواهم تو را به ایران باستان ببرم _ احکام زنان در آئین زرتشت
بخش شانزدهماسلام
فهرست مطالب این بخش:
اسلام _ از محمد فرستاده خدا به خسرو پرویز بزرگ پارس _ داستان باذان ایرانی _ فیروز دیلمی(ایرانی)؛ مردی مبارک از خاندانی مبارک _ آیا ایرانیان با زور مسلمان شدند؟ ( از زبان دکتر زرین کوب) _ اولین برخورد بین ساسانیان و اعراب را چه کسی شروع کرده بود؟ _ دکتر زرین کوب درباره علل اسلام آوردن ایرانیان (کتاب دو قرن سکوت) _ برخورد اسلام با مسأله برده داری _ آیا میدانید؟ _ کتاب و رتبه نخست موثرترین شخصیت در تاریخ بشریت _ طرح یک سوال (در راستای آیا ایرانیان به زور شمشیر مسلمان شدند؟) _ مسلمان شدنِ اختیاری ایرانیان در نگاه احسان یارشاطر _ فضیلت عجم به عرب _ آیا ایرانیان در جریان حمله اعراب، فقط دو راه داشتند؛ یا کشتن شدن یا مسلمان شدن؟ _ زرین کوب و طبری و اعتراف خود _ شش کتاب درباره پیامبر اسلام(ص) از نویسندگان بزرگ جهان غرب _ توضیح استاد مطهری در مورد کتابسوزیِ اعراب _ اسلام آوردن ایرانیان، اجباری یا اختیاری؟ _ نظر پائولو کوئیلو، اسطوره ادبیات معاصر جهان در صفحه فیسبوک خود در مورد اسلام _ جنایت ارتش ساسانی علیه مردم خود قبل از نبرد قادسیه! _ پروفسور زیگرید هونکه در کتاب مشهور خود (فرهنگ اسلام در اروپا) چه میگوید؟ _ علم آوری اسلام _ جغرافیا و اسلام _ ریاضیات و اسلام _ طب و اسلام _ پیشرفت پزشکی و اسلام _ معادن و اسلام _ کثرت مدارس مسلمانان از زبان زرین کوب _ امپراطوری عظیم _ سهم اسلام در پیشرفت _ واندانبرک و اسلام _ بهره کشی نامشروع جنسی از کنیزان _ راهکارهای اسلام برای کاهش برده‌داری _ برخورد کریمانه امام سجاد (ع) با بردگان _ امام حسین (ع) و غلامی به نام جَون _ برشهائی از کتب زرین کوب درباره اسلام _ پیامبر (ص) با دشمنان خویش با سعه صدر برخورد می‌کردند _ علت شکست ساسانیان از اعراب _ آثار ورود اسلام به ایران _ دین کرامت _ تورات و دین وعده داده شده و تغافل از آن _ سیاست مسلمین در اندلس _ چند نکته _ تعریف به سبک یک فرهیخته و ملی گرای با تعصب ( شاعر بزرگ معاصر؛ ملک الشعرای بهار) _ شبهه مقبره کورش را به نام مادر سلیمان زده اند تا اعراب آن را خراب نکنند _ آیا ایرانی ها به زور اسلام آوردند؟ _ توهینهای باستانگرایان به ملت ایران _ شبهه شیعه صفوی _ پاسخ‏های نادرست و افسانه‏ای _ و اما پاسخ صحیح و منطقی سوال اصلی _ زرتشت و اسلام _ عرب پرستی زرتشتیان!! _ مردم زرتشتی ایران در زمان کدام حکومت فشار مالی بیشتری را تحمل می‌کردند؟ حکومت زرتشتی ساسانی یا مسلمانان؟! _ جریان امیرالمومنین(ع) با زرتشتیان چه بود؟ _ ایرانیان دنباله رو شیعیان واقعی در کلام زرین کوب _ فردوسی و شیعگی خاندان در کلام زرین کوب _ چرا برخی مقبره ها و امامزاده های بنام اسلام مخروطی هستند؟ _ تاریخ‌نگاری ماسونی و ناسیونالیسم باستان‌گرا و عبدالحسین زرین‌کوب؟ _ کسروی در کدام جریان قرار می‌گیرد؟ _ تئوری آریایی‌ها توسط چه کسانی و در چه زمانی مطرح شد؟ _ تلنگر _ نقدی کوتاه به دو قرن سکوت و بقیه کتب در این زمینه از پورپیرا _ طبری و کتاب نویسی _ نقد دوقرن سکوت از زبانی دیگر _ شبهات _ امام علی (ع) و شورش ایرانیان _ پایان شبهه. و پاسخ آیا ایرانیان در زمان علی بن ابی‌طالب قتل عام شدند؟! _ ناآرامی‌ها _ ناآرامی فارس و کرمان _ روایت یکم ، دوم ، سوم و چهارم _ آیا ری در زمان علی ناآرام شد؟! _ روایت یکم و دوم _ ناآرامی خراسان _ بلاذری درباره خراسان اینچنین نوشته است _ اما طبری به صورت دیگری این درباره خراسان نوشته است _ نقش اهل بیت در جنگهای خلفا و بعد از آن _ ماجرای مشاوره علی (ع) به عُمر چه بود؟ آیا علی(ع) دستور حمله به ایران را صادر کرده بود؟ _ جهاد ابتدائی _ نظر اهل بیت در مورد حمله اعراب _ اسلام و قوانین جهاد _ احکام جنگ در کتب مورد وثوق برادران اهل سنت _ تعامل اعراب مسلمان و ایرانیان _ چند نکته مقدماتی _ نقش رأفت و منطق اسلام در فتح ایران _ پیشنهادهای سه‌گانه اعراب به ایرانیان _ بقای آتشکده‌ها پس از فتح ایران _ گرایش اختیاری ایرانیان به اسلام _ رهایی از استبداد دوره ساسانی _ پیشرفت دادن علوم _ علی(ع) و رابطه او با خلفا _ ازدواج عمر با امّ کلثوم _ نام‌گذاری فرزند _ کارگزاران امام علی(ع) _ علی(ع) و رابطه‌ او با ایرانیان _ اتهامی ناشایست _ شورش استخر و دخالت امام علی(ع) _ ادعای خشونت‌طلبی امام علی(ع) _ نقش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در فتح ایران _ چگونگی فتح طبرستان _ اهداف اعراب از حمله به ایران _ هدف اعراب مسلمان از حمله به ایران _ نابودی کتابخانه‌ها _ دین زرتشت پس از حمله اعراب مسلمان _ زبان فارسی پس از حمله اعراب _ دست‌آورد ایرانیان از حمله اعراب _ خدمات اسلام به ایران _ خروج از زیر بار ظلم و ستم _ پذیرفتن اسلام به عنوان دین برتر _ نقد کشتار اعراب؛ از نگاه پورپیرا _ تاریخ جعلی دستاویز ایران گرایان بی دقت _ از مرتدین و ایران گرایان میپرسیم _ شبهه نحن قـــریش _ واژه عجم _ نکات تکمیلی _ آیا حضور امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در حمله اعراب در زمان خلفا واقعیت دارد؟….
بخش پانزدهمساسانیان و زرتشتی گری
فهرست مطالب این بخش:
ساسانیان _ انواع کیفر در عهد ساسانی _ بردگی در ساسانیان _ پوست کندن جزایی برای دشمنی با پادشاه _ انوشیروان عادل!!! و سیاهپوستان _ اعتراف زرین کوب به میان تهی بودن شریعت زرتشتی در پایان ساسانیان _ ظلم پادشاهان ساسانی _ قضاوت تاریخ درباره خسرو پرویز، شاهی که اسلام را نپذیرفت _ تعداد افراد باسواد مسلمان و زرتشتی و جلوگیری از باسواد شدن طبقه محروم توسط ساسانیان _ طاق کسری این یادگار اسکندر و یونانیان در انحصار ساسانیان _ شاهنامه فردوسی و نگاه به زنان در ایران باستان _ شاهنامه فردوسی و گزارش قتل و غارت‌ اعراب غسانی به دست شاپور ذوالاکتاف _ شاهنامه فردوسی و زن‌بارگی‌های بهرام گور _ فردوسی و رنج‌نامه مردم معاصر با انوشیروان عادل!! _ شاپور و به اسارت گرفتن مردم ۳۶ شهر _ شاپور و به آتش کشیدن شهرها _ بررسی ازدواج با محارم نزد _ پادشاهان هخامنشی و ساسانی و علمای زردشتی _ آزرمیدخت و شاه‌زنان ساسانی _ مجازات وحشیانه عدم انجام صحیح طهارت در دین زرتشتی دوره ساسانی _ سقوط ساسانیان در کلام زرین کوب _ فتح مدائن _ شاهان ساسانی و تاثیرگیری از یهودیان و کرتیر و قتل مانی _ دکتر علی شریعتی و درخشان نبودن حکومت اشکانیان و ساسانیان _ ساسانیان و قسم به آفتاب خدای بزرگشان و آتش پرستی و مضحکه شدن توسط عیسویان _ انوشیروان عادل!! و کشتار _ ارتباط و نفوذ یهودیان با ساسانیان از کتاب زرسالاران پارسی و یهودی _ کشتار مسیحیان به دست ذونواس و اصحاب اخدود _ زرتشتی گری _ زرتشت آیین یکتا پرستی یا آتش پرستی؟ _ مقایسه سگ و انسان، از دیدگاه زرتشتی _ ازدواج زرتشتیان با محارم در کلام دکتر شریعتی _ ملاک برتری در اوستا _ زرتشتی گری و احترام به مردگان _ پرسش زرتشت از اهورا مزدا در مورد سگ آبی!!! _ زرتشتی گری در شاهنامه _ کسانیکه پیرو زرتشت نیستند سزاوار مرگند!! _ مجازات پشوتنو ( مرگ ارزان ) در اوستا _ آیا با سروده میتوان یک مکتب جهانی تشکیل داد؟ _ چگونگی خلقت انسان _ در باب شعار پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک _ پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک شعاری که مختص زرتشتی نیست _ توحید ذاتی نه افعالیِ زرتشتی گری از زبان شهید مطهری _ آئین توحیدی!! زرتشتیان در کلام شهید مطهری _ زرتشت و خشم پیامبر بنی اسرائیل _ زرتشتیان و جنگ تحمیلی _ تفاوتِ کفاره در اسلام و زرتشتی _ زرتشت پیامبری دروغین آیا واقعا زرتشت یک پیامبر الهی بود؟ از دیدگاه روایات اسلامی _ آئین زرتشت _ معنی دیو در زرتشتی _ گاو ( گئوش اورون ) نماینده زمین و تمام موجودات روی زمین در زرتشتی _ مجازات کسی که مرده را به تنهایی حمل کند؛ در زرتشتی _ امام رضا (ع) و نحوه قضاوت او درباره وصیت یک زرتشتی _ سوشیانت در زرتشتی ربطی به موعود آخرالزمان در ادیان الهی ندارد _ تقدس فراوان ادرار گاو در دین زرتشتی _ خیانت به تاریخ با نادیده گرفتن وندیداد _ بررسی نماد سگ در زرتشتی _ زرتشت، آئینی سراسر ابهام _ قوانین غیر عقلایی در آیین زرتشت _ قتل و طرد معلولان جسمی و ذهنی در وندیداد _ حد شرعی برای غسل مس میت در دین زرتشتی _ وضو در دین زرتشتی _ شکنجه‌های زرتشتی _ غسل با پیشاب گاو در دین زرتشتی _ نکوهش حمام و عقوبت آن در دین زرتشتی _ استعمال حشیش در دین زرتشتی _ شوهر دادن دختر در سن سه سالگی _ شوهر دادن دختر نه ساله در دین زرتشتی _ دوزخ و شکنجه‌های دوزخی در دین زرتشتی _ تولید برده در دین زرتشتی _ تبار اهریمنی زن در دین زرتشتی _ خویدوده در دین زرتشتی ازدواج با محارم یا همخوابگی با محارم؟ _ اجاق کور _ نژادپرستی اهورائی حتی در متون _ زن زائو و نوشیدن آب و ادرار و … _ نخستین ازدواج با محارم _ خدا بازی _ چرا موبدان در مراسم بر دهانشان پنام می بندند تا آتش آلوده نشود؟ _ تطهیر گناهکار!!! _ کیفر بدعت گزار _ بخشش گناه _ باز هم سگ آبی _ قابل توجه منتقدانِ اهورائی عید قربان _ قمه زنی در سوگ سیاوش _ مایع ظرفشوئی بنام ادرار گاو _ قدیمی ترین اوستا _ عذاب ابدی برای زنی که خویتک دس ( یعنی ازدواج محارم ) را بهم بزند _ ناتوانی اهورا _ تبدیل احساسات اسلامی به ضدِ اسلامی _ یک سوال نامی که بر هیچ سنگی نیامده است _ مزدا پرستی مانند میوه ای کرم خورده!!! _ آتش پرستی این قوم نشانگر چیست ؟! _ نظریه موبد اردشیر خورشیدیان درباره سیدالشهداء
بخش چهاردهمباطن ذوالقرنین
فهرست مطالب این بخش:
باطن ذوالقرنین _ اما اگر آواز مرا به حقیقت نشنوی _ معنی پارس و آریائی _ روزی که نام پرشیا و پرسه به ایران تغییر یافت _ جشن ایوان کوپالا
بخش سیزدهمیاجوج و ماجوج
فهرست مطالب این بخش:
یاجوج و ماجوج _ حمله مسلمان به اروپا و قوم خزران _ کوتاه در مورد فتنه شعوبیه _ اما خزرها یا خزران چه کسانی بودند؟ _ پازل آخر_ اتمام فرضیه _ چرا یهودیان جنایات خود را در حق مردم ایران و منطقه پاک نکرده‌اند؟ _ فارس یا فارص در تورات _ آلانها _ آلانهای اروپائی _ تکه هایی از کتاب خزران نوشته آرتور کسلر _ رضاخان قلدر و برنامه ای که در راستای اعتلای باستانگرایی که برایش فراهم کردند _ یاجوجیان = هخامنشیان = خزران و اشکنازی = هیتلر نازی = صهیونیزم _ بودن یاجوجیان،هخامنشیان،خزرها، اشکنازیها،نازیها، صهیونستها) مطالب تکمیلی ذیل را میخوانیم _ پیوند نازیسم و صهیونیسم و یهودی‌ستیزی _ فوران تشنج‌وار غرور ناسیونالیستی _ هولوکاست ترکیبی از بیماری تیفوس، شورش یهودیان و سناریوی هالیوود هیتلر _ هیتلر یهودی ستیزِ یهودی الاصل؟
بخش دوازدهمامپراطوری خیالی
فهرست مطالب این بخش:
امپراطوری خیالی _ خط و فریبی دیگر _ ناسپاسی از فرهنگ و خط قرآنی _ شاهکاری بنام شاهنامه و فردوسی بزرگ _ حمله اعراب در شاهنامه
بخش یازدهماسکندر و احادیث و منابع اسلامی
فهرست مطالب این بخش:
اسکندرِ ذوالقرنین در احادیث و منابع اسلامی _ اسکندر و بارگاه علی بن موسی الرضا(ع) _ حدیثِ اسکندروس _ شبهه؛ نام ذوالقرنین عیاش یا عبدالله بن ضحاک بوده نه اسکندر _ خضر و ذوالقرنین و ظلمات _ حدیثِ تو اهل سدی؟ _ نظر نابغه دهر؛ ملاصدرا در مورد اسکندر _ یاجوجی گری یک فرهنگ خواهند شد _ داستان ذی القرنین و ظلمات که از اسرائیلیات نیز بی بهره نیست _ روایات و نظرات متفرقه _ حدیث جوانی از روم _ شفا با گِل ارمنی؛ (خاک قبر اسکندرِ ذوالقرنین) _ نقاشی روی فرش در نزد امام حسن عسکری(ع)
بخش دهماسکندر و ادبیات ایران زمین
فهرست مطالب این بخش:
مذمت اسکندر در ادبیات ایران _ هاتفی و اسکندر _ سیمای اسکندر در شعر بهار _ داراب نامه طرسوسی _ کالیستن و اسکندر _ فردوسیِ بزرگ و مذمت اسکندر _ فرخی سیستانی _ مدح اسکندر در ادبیات ایران _ سعدی و اسکندر _ حافظ و اسکندر _ عطار و اسکندر _ سنائی و اسکندر _ جامی و اسکندر _ امیرخسرو دهلوی و اسکندر _ منوچهر حکیم و اسکندر _ خاقانی شروانی و اسکندر _ مولوی و اسکندر _ ناصر خسرو و اسکندر _ فردوسی و خداینامه و اسکندر _ نظامی و اسکندر
بخش نهماسکندرِ ذِی القرنین
فهرست مطالب این بخش:
بحثی کوتاه در مورد تفسیر _ تلنگری به خود _ فریادِ خداوند برای نجات ایرانیان _ خلاصه ای از تواریخ در مذمت اسکندر _ زرتشتیان و اسکندرِ گُجسته _ خواب دانیال ؛ قوچ ذوالقرنین _ بررسی دو روایت در مورد کوروش _ حدیث یقال له کورس و کان مومنا !! _ حدیث عبدالله بن ضحاک بن معد _ طرح یک سوال مهم _ داستان کالیستن از افسانه تا واقعیت _ سدِّ اسکندر از دیدگاه علامه طباطبائی و علامه ابوالحسن شَعرانی _ خضر و ذوالقرنین _ بزرگانی که اسکندر را ذوالقرنین معرفی کرده اند _ پرسش آیا دو اسکندر وجود دارد؟ _ رفتار اسکندر ( نگاه کلی) _ سد اسکندر ( نگاه کلی) _ آیا اسکندر تخت جمشید را به آتش کشید؟ _ چند نکته بدون شرح در سخنرانی آندره گدار؛ _ تخت جمشید بنایی ساخته نشده _ ارسطو معلم اسکندر _ تعریف پیامبر(ص) و امام صادق(ع) از ارسطو _ امام خمینی و ارسطو _ آیت الله جوادی آملی و ارسطو _ ابوعلی سینا و ارسطو _ مطالب دیگر در این باب از دورانت و یعقوبی _ دورانت در نهایت چنین می نویسد _ جملاتی از ارسطو در سال پیش _ یاجوج و ماجوج _ اهمیت و مراسم یاجوج و ماجوج در انگلستان و استرالیا _ شاخ اسکندر _ اهمیتِ کار ذوالقرنین _ اسکندر در شاهنامه فردوسی _ یک ستاره شناس بابلی اسکندر گفت به خانه‌های شما وارد نخواهم شد _ نظر علامه شعرانی در باب موسی و همنشینش؛ و پاسخ به یک شبهه _ سه حادثه عجیب _ اسرار سه حادثه _ مبناى فقه غالبا بر سه اصل عمده است _ برش‌هائی از نظر علامه شعرانی در باب ذوالقرنینی اسکندر مقدونی _ قسمتی از تفسیر علامه جوادی آملی در مورد آیات ذی القرنین
بخش هشتماثبات مدعای کتاب
فهرست مطالب این بخش:
جنایات کوروش و یهود _ جنایات داریوش و یهود _ یادنامه سردارانِ فداکارِ این مرز و بوم؛ بر علیهِ صهیونیزمِ قدیم (هخامنشیان) در کتیبه بیستون _ نفراول گئومات مغِ ایرانی _ نفردوم آثرین از عیلام ( افتخارِ خوزستان – ایلام) _ نفرسوم ندینتبیره بابلی _ نفرچهارم فرورتی مادی ( افتخار همدان و کردستان و کرمانشاه) _ نفرپنجم افتخار فارس، مرتیه از فارس _ نفرششم چیزتِخَم از اربیل _ نفرهفتم وهیزداته از پارس _ نفرهشتم ازخه از بابل _ نفرنهم مرگوشی ها _ نفردهم سکوخه از سکا _ آیا داریوش راست گفته است یا دروغ؟ _ پوریم و جنایات خشایارشا و یهود _ ایرادات متن بسیار زیاد است که با هم برخی از آنان را به بحث می نشینیم _ ظهور ناگهانی یونان پس از نابودیِ بین النهرین و بابل … (آکدمی) _ مشاهیر آنزمان از کجا بودند؟ _ کریستف کلمب و آبادان برزیلته
بخش هفتمدروغ‌های کوروشی و جنایات
فهرست مطالب این بخش:
چاخانها _ جنایات باستانی و کورشی و هخامنشی _ سفره و عیش و نوش و مجلس بزم پادشاهان هخامنشی _ چرا کورش‌گرایان بد زبانند ؟ _ هخامنشیان، امپراتوری بدون بناهای عام‌المنفعه _ تأمین مخارج جهان‌گشایی‌های کوروش _ کوروش و تأمین مخارج دربار از محل نذورات مردمی _ کوروش و مصادره املاک به نفع نظامیان _ گردن زدن بردگان در مصر و بیمه از کارافتادگی هخامنشی یک ادعای مجعول دیگر _ بازار برده‌فروشان تخت‌جمشید _ ماجرای اسپنوی و زن‌دزدی در شاهنامه فردوسی _ کوروش و مصادره دیگری از اسناد تاریخی _ دو قرص نان جو در روز، دستمزد کارگر هخامنشی _ قتل‌عام‌ گسترده انسان‌ها به فدای یک تار ریش کوروش _ برخی از قوانین _ کوروش و به بردگی گرفتن مردم ماد _ کوروش و قتل‌عام مردم نینوا _ کوروش و نابودی لیدی و به بردگی گرفتن آنان _ کوروش و نابودی تمدن عیلامی خوزیان _ زنان و چگونگی بخشندگی های کوروش _ کاربرد تیرهای تیز تخت‌جمشید _ هخامنشیان و تجاوز به زنان و مثله کردن آنان _ آتوسا و چهار زن داریوش و اجبار زنان بابلی به فحشا _ داریوش و نابودی نفر در یکسال _ کورش در تورات مسیح خداوند یا منصوب خداوند؟ _ بررسی ستایش کوروش در تورات _ مواردی از تقدیر و ستایش کوروش توسط تورات _ کتیبه‌های جعلی آریارمنه و ارشام _ منشور کوروش هخامنشی _ هیچ شهری در زمان هخامنشیان ساخته نشد _ نابودی کادوسیان با تهاجم کورش و هخامنشیان _ کوروش و تصرف خاله اش آمیتیس _ کوروش و به آتش کشیدن خانه مردم و شهر اپیس _ زنان کورش آیا کوروش فقط یک زن داشت؟ _ آیا اصالت منشور کوروش قطعی است؟ _ گروگیری دختران و وادار کردن آنان به فحشا در زمان کورش _ جنایات کورش بر طبق نقل های نویسندگان یونانی _ محبوبیت مردمی کورش یا نبونید؟ _ اسکندر و ستون مفرغی _ سپاه دهی _ آیا طرفداران کوروش دوست داشتند جزءِ جوانانِ اخته شده باشند؟ _ جلال آل احمد درباره عصر رضاشاه می گوید _ دین زرتشتی و پارسها (زرین کوب) _ خودشیفتگی از نوع هخامنشی _ نحوه برخورد مصریان با کوروش _ کوروش و تصرف بابل از زبان استاد زرینکوب _ غارت قبل از بابل _ آیا کوروش همان کیخسرو است؟ _ کورُش یا کورَش _ پاسارگاد یا پساگرد _ کوروش کبیر و قربانی _ نماد فروهر و خدایان دروغین باستانی _ کوروش هخامنشی و دو راهی بت‌پرستی و ریاکاری _ کوروش هخامنشی و پرستش مردوک ( گوساله سامریِ یهودیانِ بت پرست یا گاوپرست) _ وقتی هنوز فروغی کوروش و هخامنشیان را نمی‌دید! _ مقایسه کوروش با چنگیزخان _ از مقبره مادر سلیمان تا آرامگاه کوروش _ انگلیس و جعل کتیبه‌های باستانی بین‌النهرین _ برتری نژادی ( نژادپرستی) همردیفی با شیطان یا بدتر از شیطان؟ _ چرا کوروش گرایان و اسلام ستیزان در فضای مجازی جولان کرده اند؟! _ اندر نصایح صادق زیبا کلام _ رئوف بودن کوروش نسبت به پادشاهان _ آیا در نبرد بابل، کوروش مورد تهاجم قرار گرفته بود؟ _ کوروش قفقازی _ دکتر پرویز رجبی کوروش بر خلاف منشور _ برشهائی از امپراطوری هخامنشیان _ دکان جدید ایران گرایان _ ویل دورانت و هخامنشیان _ سوالی که اصلا جواب ندارد جز ماست مالی _ آدم خواری توسط هخامشیان _ احتمالاتی از برخی پژوهشگران در باب مرگ کوروش _ نظر مطهری در مورد کوروش _ تخرخر در کلام جلال آل احمد _ مهمترین اصل یک آریائی _ شستشوی مغزی کودکان و بی هویت کردن سرزمین و اقوام ایرانی _ تاریخ را منکر نخواهیم شد _ وقتی یک جوان ایرانی میتونه _ خدایا شکر _ توریست ها چرا می آیند؟ _ چاخان بودن لشکر میلیونی خشایارشا و دروغ هردوت _ سازِ جدائی و سنت هخامنشیان _ دو سخن از کوروش در کتابِ خیالی گزنفون و جوابی اجمالی _ مِهر یا رُعب _ چرا یک تیشه بر گور نزده اند؟ _ ساخت فیلم کوروش با مطالب خیالی
بخش ششمنقد ادعای ابوکلام هندی
فهرست مطالب این بخش:
بررسی نظرات ابوکلام آزاد هندی _ ذوالقرنین کیست؟ _ پایه های نظریه ابوکلام _ آیا سوال از سوی یهودیان بود؟ _ انا مکنا له فی الارض و آتیناه من کل شی سببا _ تولد کورش _ و اما خواب آستیاگ _ لشکر کشی های کوروش _ فرماندهان کوروش _ رویای دانیال قوچ دو شاخ ( ذوالقرنین ) _ جابجایی شاخها یا قوچ و بز _ کوروش عقاب شرق !! _ مقبره کوروش _ مقبره کوروش و ایرادات ادعا بر اساس وضعیت جغرافیائی _ آیا پاسارگاد توسط باستانگرایان جعل و تسخیر شده است؟ _ مرگ کوروش _ ملکه توموریس _ عقیده قومی یهود و صحت کتاب اشعیا و ارمیا و دانیال _ آیا داریوش مادی آبروی ذوالقرنین!! را برده است؟ _ اما به راستی بعل کیست؟ _ ادعای سد ذوالقرنین و قلعه کوروش !! _ نقد _ ماجرای قلعه در داستان گزنفون _ ادعایِ پهاگ گورایی – کاپان کورایی _ رود سایروس یا کور _ سفر روی نقشه به نقاط مورد اشاره _ و اما رودها و مکانها _ پارس ها و شراب _ گاندی و یاران
بخش پنجمبنی اسرائیل و یهود
فهرست مطالب این بخش:
آشنائی بیشتر با بنی اسرائیل و یهود _ مادی گرایی _ ضعف در ایمان _ پرسشگری های جاهلانه و لجوجانه _ رد فرمان حضرت موسی (ع) _ تحریف کتابهای آسمانی و سخنان دیگران _ نژادپرستی _ کتمان حقیقت _ تحریف‌گری متون دینی _ نشر اکاذیب _ تقلّب _ قساوت قلب و عهدشکنی _ ماده‌گرایی _ قومیّت‌گرایی شدید و خود برتر بینی _ دنیادوستی شدید، توهین و تهمت به خدا و پیامبران و قتل انبیاء _ حضرت عیسی(ع) و فریسیان _ یهودیان در قرآن و دیگر منابع؛ و پوشالی بودن نجاتِ تنها یکتاپرستان! عالم توسط کوروش _ داستان یهود؛ قوم ناسپاس _ دوره داوران و سلطه فرمانروایان محلی _ توراتِ جعلی و دروغین دستورات ظلم و آدمکشی _ تورات جعلی و دروغین؛ _ داود و زن شوهردار! _ سلیمان و عشرت کده! _ بخشیدن سرزمینها به بنی اسرائیل! _ العیاذبالله، بی غیرتی ابراهیم توراتی! _ العیاذبالله، باز هم بی غیرتی ابراهیم توراتی! _ سوگند خداوند! _ بخشیدن از نیل تا فرات! _ لوط و دختران! _ باز هم بخشیدن نیل تا فرات! _ ختنه و بخشش سرزمینها و البته امام اسماعیلی _ یهودا _ تحریفات جدید _ بی عفتی دختر یعقوب و بیخیالی یعقوب توراتی! _ کشتی گرفتن یعقوب با خداوند! _ بوی خوش کباب! _ خداوند حقیقت را نگفته است! _ تجسیم خداوند! _ یعقوب توراتی و ارتباط با راحیل و لیه ! _ عزرای کاهن و تحریف تورات _ بررسی متنی و سندی کتاب اشعیا و پیش گوئی های کوروشی _ تلمود دستاویز صهیونیستها _ خداوند یا یهوه _ آشنائی مختصر با کابالا، برکت مقدس، شخینه _ نفوذ در دربار پادشاهان و ادیان دیگر
بخش چهارمکوروش و بخت النصر
فهرست مطالب این بخش:
تدبیر یهود – استخدام کورش _ کمبوجیه و بردیا و توطئه یهود _ تاریخ و جنگهای یهود در منطقه از نگاهی دیگر _ نبوکدنصر ( بخت النصر) _ بخت النصر، تأدیب خدا بر سر یهود (بعثنا علیکم عبادا لنا) _ شبهه ( کوروش طبق آیه سوره اسراء انسان ممدوحی بود) _ توضیح و پاسخ _ محکمات و متشابهات _ پاسخ شبهه _ آیا یهودیان مومن بودند؟ _ کوروش و یهودیان _ زرتشتی گری، برگزیدگی یهوه و خواب دانیال و ذوالقرنینی، منشور کدام یک؟ _ آنروی سکه؛ توصیف تورات از حمله کوروش _ مادر خیالیِ کوروش(دخترِ شاهِ ماد) _ افسانه خواب آستیاگ ( اشتویگو) _ نظر کتزیاس در مورد مادرِ کوروش _ نظر دانشمندان خارجی و داخلی در مورد خاستگاه آریائیها
بخش سومپارس ها
فهرست مطالب این بخش:
پارسها _ فرض اول _ فرض دوم _ خلاصه مطلب _ فتح بابل (۵۳۹ ق م ) _ نکات
بخش دومآشنائی با مادها
فهرست مطالب این بخش:
آشنایی با مادها
بخش اولآریائی ها
فهرست مطالب این بخش:
آریائیها _ ورود آریائیها _ نفوذ آریائی ها (گیرشمن) _ اوستا و اران ویج _ دیو در ایران باستان پیرنیا _ یک موضوع حل نشده
مقدمه
مقدمه
بحثی کوتاه در مورد منابع _ هردوت _ گزنفون